2013, ഏപ്രിൽ 30, ചൊവ്വാഴ്ച

ജനാധിപത്യം !
കാടുകളുടെ  മേൽ  കോടാലിവച്ച
അഭിനവ ആരാച്ചാരാണ്  അധികാരി
കുടിവെള്ളമില്ലാതെ നാട്ടുകാർ
കരയുമ്പോൾ കാരണം ആരായുന്നു !
നാവുരി നീരുപോലുമില്ലാത്ത
നാണം മറയ്ക്കാനാവാത്ത നിളയുടെ
മാറിടം മാന്തിപൊളിച്ച
മാഫിയകൾക്ക്  'ഈസിമണി' മന്ത്രം
ചൊല്ലികൊടുക്കുന്നു
അധികാരിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ
നെൽപ്പാടങ്ങൾ നിറയെ റബ്ബർ തൈകൾ,
ഫ്ലാറ്റുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ !
പാവം മനുഷ്യന് രണ്ടു സെâßലൊരു 
കൂരവയ്ക്കാൻ 'കോർട്ട് ഓർഡർ' കൂടിയെ തീരൂ
വൈരുദ്ധ്യമെ നി പേരാണോ ജനാധിപത്യം ?

കാവുകൾ , കുളങ്ങൾ ജീർണ്ണ സംസ്കാരത്തിൻ
പ്രതീകമെന്നു ചൊല്ലി വെട്ടിനിരത്താൻ
പക്ഷസ്നേഹമാണോ പ്രാപ്തമാക്കിയത് ?
കറുപ്പ് വെളുപ്പാക്കുന്ന അധികാരി
നല്ല അലക്കുകാരനാണിന്ന്
അധ്യക്ഷപദം വരെ അലങ്കരിക്കാമെന്ന മോഹത്താൽ
മഴയിൽ  പോലും അഴിയാത്ത ചിതൽ പുറ്റുകളാം    
ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിലിരുന്ന്
കൽക്കരി ഖനികൾ കുഴിച്ച് വെളുപ്പാക്കുന്നു.
അധികാരിയുടെ  വിശ്വസ്തരാം സേവകരിന്ന്
സോമരസം കുടിച്ച്മയങ്ങിയപ്പോൾ
സ്വയം ചോദ്യമായി,
" why should we only toil, the roof and crown of things?" *

പാളംതെറ്റിയ   തീവണ്ടി പോൽ ഇഴയുന്നു ഭരണം.
മനുഷ്യൻ ചത്താലെന്ത്  ? പിറന്നാലെന്ത് ?
എല്ലാരോടുമായ്  ഒന്നേ പറയാനാവൂ .
അമ്മയാണെല്ലാം
അമ്മയില്ലാതെന്തു ജാതി?   എന്ത് മതം?
ചിന്തിക്കാം നമുക്കിന്ന് ,
ചിന്തയിലൂടൊന്നായ്
ജാതിമത മേലങ്കികൾ
 പറിച്ചെറിയാം
പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം
പ്രതികാരം ചെയ്യാനായ് .
അധികാരകൊതിയന്മാർക്കെതിരെ
* Lotus Eaters- by Loard Tennison1 അഭിപ്രായം:

 1. Good content and post. It may attract others or help others.

  stay safe
  we run software development company to help clients to find perfect software solution for their needs.We provide best software development services in trivandrum.we are best software development company in trivandrum.ALso we are best in web development company in kerala.
  we will help you

  thank you

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ