2013, ഏപ്രിൽ 30, ചൊവ്വാഴ്ച

ജനാധിപത്യം !
കാടുകളുടെ  മേൽ  കോടാലിവച്ച
അഭിനവ ആരാച്ചാരാണ്  അധികാരി
കുടിവെള്ളമില്ലാതെ നാട്ടുകാർ
കരയുമ്പോൾ കാരണം ആരായുന്നു !
നാവുരി നീരുപോലുമില്ലാത്ത
നാണം മറയ്ക്കാനാവാത്ത നിളയുടെ
മാറിടം മാന്തിപൊളിച്ച
മാഫിയകൾക്ക്  'ഈസിമണി' മന്ത്രം
ചൊല്ലികൊടുക്കുന്നു
അധികാരിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ
നെൽപ്പാടങ്ങൾ നിറയെ റബ്ബർ തൈകൾ,
ഫ്ലാറ്റുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ !
പാവം മനുഷ്യന് രണ്ടു സെâßലൊരു 
കൂരവയ്ക്കാൻ 'കോർട്ട് ഓർഡർ' കൂടിയെ തീരൂ
വൈരുദ്ധ്യമെ നി പേരാണോ ജനാധിപത്യം ?

കാവുകൾ , കുളങ്ങൾ ജീർണ്ണ സംസ്കാരത്തിൻ
പ്രതീകമെന്നു ചൊല്ലി വെട്ടിനിരത്താൻ
പക്ഷസ്നേഹമാണോ പ്രാപ്തമാക്കിയത് ?
കറുപ്പ് വെളുപ്പാക്കുന്ന അധികാരി
നല്ല അലക്കുകാരനാണിന്ന്
അധ്യക്ഷപദം വരെ അലങ്കരിക്കാമെന്ന മോഹത്താൽ
മഴയിൽ  പോലും അഴിയാത്ത ചിതൽ പുറ്റുകളാം    
ഭരണകേന്ദ്രങ്ങളിലിരുന്ന്
കൽക്കരി ഖനികൾ കുഴിച്ച് വെളുപ്പാക്കുന്നു.
അധികാരിയുടെ  വിശ്വസ്തരാം സേവകരിന്ന്
സോമരസം കുടിച്ച്മയങ്ങിയപ്പോൾ
സ്വയം ചോദ്യമായി,
" why should we only toil, the roof and crown of things?" *

പാളംതെറ്റിയ   തീവണ്ടി പോൽ ഇഴയുന്നു ഭരണം.
മനുഷ്യൻ ചത്താലെന്ത്  ? പിറന്നാലെന്ത് ?
എല്ലാരോടുമായ്  ഒന്നേ പറയാനാവൂ .
അമ്മയാണെല്ലാം
അമ്മയില്ലാതെന്തു ജാതി?   എന്ത് മതം?
ചിന്തിക്കാം നമുക്കിന്ന് ,
ചിന്തയിലൂടൊന്നായ്
ജാതിമത മേലങ്കികൾ
 പറിച്ചെറിയാം
പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം
പ്രതികാരം ചെയ്യാനായ് .
അധികാരകൊതിയന്മാർക്കെതിരെ
* Lotus Eaters- by Loard Tennisonഅഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ